Min katt
LIRAK 18. mars 2018
Arrangørklubb Lirak
Starter 18.03.2018 Slutter 18.03.2018
Påmelding starter 28.11.2017 Påmelding lukkes 05.03.2018
Åpent for publikum fra 10:00 Åpent for publikum til 15:00
Veterinærsjekk starter 08:00 Veterinærsjekk slutter 08:30
Bedømmelse starter 09:00 Dato for bekreftelse
Internasjonal Ja Spesialutstilling Nei
Drive in utstilling Nei Utstillere kan presentere sine katter Ja
Maks antall katter 300   Kategorier 1, 2, 3, 4, Huskatter
Rase-BIS Minimum antall katter for rase-BIS
Bankkontonummer 0530.33.63868
Epost leder.lirak@gmail.com
Sted LetoHallen, Dal
Funksjonærer Kontakperson : Tom Krogdahl Tlf: +47 954 44 275
Tilleggsinfo

Sammendrag av påmeldinger

Kategori Påmeldt Godkjent Avvist Ikke ferdig Kansellert
1 60 59 0 0 1
2 103 102 0 0 1
3 70 70 0 0 0
4 53 53 0 0 0
Huskatter 14 14 0 0 0
Totalt 300 298 0 0 2

Filtrerings alternativer

Filtrer resultater ved å velge filtreringsalternativer.

Nr EMS kode Kattens navn Kategori Kjønn Klasse Dommer Resultat
1 EXO n (N) Almodovar Impreza 1 Hunnkatt 5 (IC) Memedov Zvezdan EX1 CAGCIB
2 EXO n S*Hagabodas Roma 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1
3 EXO a NO*Cosmopolitan's Tallulah Belle 1 Hunnkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB NOM
4 EXO n 22 IT*Clarissa del Falco D'Oro 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1
5 EXO a 24 (N) Stargate's Kornelia 1 Hunnkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB
6 EXO f 22 S*Hagabodas Trine 1 Hunnkatt 12 (Kattunger) Memedov Zvezdan EX1 NOM
7 EXO g 24 (N) Stargate's Odelia 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1 NOM
8 EXO fs 24 62 (N) Almodovar Tornerose 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1
9 PER w 62 Abele del Falco D'Oro*IT 1 Hannkatt 1 (SC) Memedov Zvezdan HP NOM BIS
10 PER n Boris del Falco D'Oro*IT 1 Hannkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB NOM
11 PER d (N) Stargate's Maris 1 Hannkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB
12 PER f S*Krasivis India 1 Hunnkatt 5 (IC) Mösch Sabine EX1 CAGCIB
13 PER f (N) Opheim Anabella Leone 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC BIV NOM
14 PER f NO*L'Arnestad`s Candy 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine EX1
15 PER n 22 (N) Vogata Simba 1 Hannkatt 6 (IP) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGPIB NOM
16 PER e 22 (N) Vogata Kristoffer Robin 1 Hannkatt 6 (IP) Memedov Zvezdan EX1 CAGPIB
17 PER f 22 S*Hagabodas Theodora 1 Hunnkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine EX1 NOM BIS
18 PER ns 11 Smaragdtempl la Dolce Vita 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine Abs
19 PER n 03 S*Headturners S*Headturners Salt 'n Pepa 1 Hannkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1 NOM
19 PER n 03 S*Headturners S*Headturners Salt 'n Pepa 1 Hannkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Utgår
20 PER a 03 (N) Bombalurina's Knock on your door 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine EX1 NOM BIS
21 PER a 03 (N) Bombalurina's Abby Sciuto 1 Hunnkatt 8 (PR) Mösch Sabine EX1 CAPIB NOM BIS
22 PER d 02 62 Brentbergs Prins Nicolas 1 Hannkatt 13c (Bestemmelse) Utenfor Bedømmelse Fargeendret
22 PER ds 02 62 Brentbergs Prins Nicolas 1 Hannkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan EX1 CAC
23 PER f 02 62 DK*Namyslo's Mynthe 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan EX1 CAC
24 PER g 02 62 Touch of Heaven av Reffsgård (N) 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine Abs
25 PER g 03 (N) Lord Bute's Lay All Your Love On Me 1 Hunnkatt 5 (IC) Mösch Sabine EX1 CAGCIB
26 RAG n (N) Azzi's Muffin 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine EX1
27 RAG n 03 NO*Raggedly Yours Carrie 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan Abs
27 RAG n 03 NO*Raggedly Yours Carrie 1 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Abs
28 RAG n 03 NO*Arctic Sapphire Sansa Stark 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1
29 RAG n 04 NO*Raggedly Yours Wolfgang 1 Hannkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan EX1 NOM
30 RAG n 04 NO*Raggedly Yours Riley 1 Hunnkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan Abs
31 RAG a 03 NO*Raggedly Yours Damian 1 Hannkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC
32 RAG a 03 NO*Fagerlis Mimosa 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC
33 RAG a 03 S*Dan Dara's Dexter 1 Hannkatt 2 (SP) Mösch Sabine HP
34 RAG n 03 21 NO*Glassrosens Lise Meitner 1 Hunnkatt 7 (CH) Edvardsen Geir Johan EX1 CACIB
35 SBI n (N) Totenkatten's Kastiel 1 Hannkatt 1 (SC) Memedov Zvezdan HP BIV
36 SBI n (N) Arclight's Liberty Queen 1 Hunnkatt 5 (IC) Memedov Zvezdan EX1 CAGCIB
37 SBI n NO*Fruitblossom's Edda 1 Hunnkatt 5 (IC) Memedov Zvezdan EX2
38 SBI n (N) Fyttikattas Blackstar 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan EX1 CAC
39 SBI n PL*Silesian Gold Kafe 1 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1
40 SBI n (N) Almighty Luna Lovegood 1 Hunnkatt 12 (Kattunger) Memedov Zvezdan EX1
41 SBI a (N) Eikerskogens Honey Bunny 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan EX1 CAC
42 SBI a Backkara's Al Capone 1 Hannkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1
43 SBI a (N) Turtlecat's Maja 1 Hunnkatt 2 (SP) Edvardsen Geir Johan HP NOM
43 SBI a (N) Turtlecat's Maja 1 Hunnkatt 17b (Veteran) Edvardsen Geir Johan 1 BIS Beste Veteran
44 SBI b (N) Almighty Remus Lupin 1 Hannkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine Abs
45 SBI b NO*Bakkelund's Charlie 1 Hannkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine EX1
46 SBI b NO*Zaphirpusen Zorro 1 Hannkatt 2 (SP) Mösch Sabine HP NOM
47 SBI c NO*Fruitblossom's Golden Delicious 1 Hunnkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan EX1 CAC
48 SBI d NO*Stalderkattens Elias 1 Hannkatt 1 (SC) Mösch Sabine HP NOM
49 SBI d NO*Stalderkattens Gina 1 Hunnkatt 3 (GIC) Mösch Sabine EX1 CACS
49 SBI d NO*Stalderkattens Gina 1 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Beste Oppdrett
50 SBI f NO*Stalderkattens Leyla 1 Hunnkatt 7 (CH) Memedov Zvezdan EX1 CACIB NOM BIS
51 SBI n 21 (N) Slettmos Bruce 1 Hannkatt 4 (GIP) Memedov Zvezdan EX1 CAPS NOM BIS
51 SBI n 21 (N) Slettmos Bruce 1 Hannkatt 17b (Veteran) Edvardsen Geir Johan 1
52 SBI b 21 NO*Urkedalskatten Amadeus 1 Hannkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB
53 SBI d 21 NO*Cathabar's Linus 1 Hannkatt 5 (IC) Mösch Sabine Abs
54 MCO III / MCO n 24 (N) Galions Cats Maya Mi 2 Hunnkatt 5 (IC) Memedov Zvezdan EX1 CAGCIB BIV
55 MCO III / MCO n 22 ES*Hispanocoons Paganini 2 Hannkatt 7 (CH) Memedov Zvezdan EX1 CACIB
56 MCO III / MCO n 22 Hispanocoon Hispanocoon Frasquita 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan EX1 CAC
57 MCO III / MCO n 23 NO*Nordic Leon Aurora 2 Hunnkatt 7 (CH) Memedov Zvezdan EX1 CACIB
58 MCO III / MCO n 24 DK*Red Line's Zippo 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1
59 MCO III / MCO n 22 NO*SaucerfulSecret Cowboy Cat 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX2
60 MCO III / MCO n 22 NO*Nordic Leon Baby Bumblebee 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Memedov Zvezdan EX1 NOM
62 MCO IV / MCO n 09 22 NO*Bakkelund's Amadeus 2 Hannkatt 5 (IC) Saarela Veikko Abs
63 MCO IV / MCO n 09 24 NO*WesterosCat Drogon Dracarys 2 Hannkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
64 MCO IV / MCO n 09 22 (N) Afelio Melilla 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Saarela Veikko EX1 NOM
65 MCO V / MCO d Magnetcoon E'Aslan 2 Hannkatt 9 (Åpen) Busse Britta EX1 CAC BIV
66 MCO V / MCO d 22 (N) Big Kitty Mellie 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Busse Britta EX1 CAC
67 MCO V / MCO f 24 (N) Quiet's Rosalia 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1
68 MCO V / MCO d 22 (N) Golden Sunset Garfield 2 Hannkatt 2 (SP) Busse Britta HP NOM
69 MCO V / MCO f (N) Mydele's Astrid 2 Hunnkatt 8 (PR) Busse Britta EX1 CAPIB NOM
70 MCO VI / MCO g 03 22 (N) Nordic Lynx's Pure Wish 2 Hunnkatt 3 (GIC) Edvardsen Geir Johan EX1 CACS NOM
71 MCO VI / MCO d 03 22 (N) Mydele's Job 2 Hannkatt 2 (SP) Edvardsen Geir Johan HP NOM BIS
72 MCO VI / MCO e 09 22 NO*Stormjegerens Khal Drogo 2 Hannkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan EX1 CAC NOM
73 MCO VI / MCO f 09 22 NO*WesterosCat Betha Blackwood 2 Hunnkatt 10 (KAS) Edvardsen Geir Johan EX1 CAP
74 MCO VII / MCO ds Afelio Karma 2 Hannkatt 3 (GIC) Edvardsen Geir Johan EX1 CACS
75 MCO VII / MCO fs (N) Ladejarlen Bermuda 2 Hunnkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX2
76 MCO VII / MCO ns 22 (N) Nordic Lynx's Xoxo Mi Amore 2 Hunnkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB
77 MCO VII / MCO ns 22 Afelio Kira 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan EX1 CAC
78 MCO VII / MCO ns 24 NO*Silvervalley Aline Starclimber 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1 BIV
79 MCO VIII / MCO es 09 11 (N) Afelio Ajax 2 Hannkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan EX1
80 MCO V / MCO d NO*Fjordlynx Arctic Sunset 2 Hannkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan EX1
81 MCO VII / MCO ns 22 (N) Afelio Abba 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan EX1 NOM
82 MCO VIII / MCO fs 09 NO*Fjordlynx Astra the Sparkling Star 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Edvardsen Geir Johan EX3
83 MCO VIII / MCO ns 09 22 FI*Escape's Good Charlotte 2 Hunnkatt 5 (IC) Saarela Veikko EX1 CAGCIB
84 MCO VIII / MCO fs 09 11 Afelio Pretty Woman 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
85 MCO VIII / MCO fs 09 23 (N) Afelio Apricoz 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX1 BIV NOM
86 MCO VIII / MCO fs 09 NO*Fjordlynx Ariel A Copy of Mum 2 Hunnkatt 19 (Kull) Mösch Sabine 1 - Beste Kull
86 MCO VIII / MCO fs 09 NO*Fjordlynx Ariel A Copy of Mum 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX2
87 MCO IX / MCO w 61 (N) Endless Wiona 2 Hunnkatt 5 (IC) Busse Britta EX1 CAGCIB BIV
87 MCO IX / MCO w 61 (N) Endless Wiona 2 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse 2
88 MCO IX / MCO w 62 (N) Endless Bernini 2 Hannkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1
89 MCO IX / MCO w 63 (N) Endless Babette 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1
90 NEM I / NEM a 21 Riviera Omili Stars 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
91 NEM II / NEM a 09 21 Dunai Snejnaya Zima 2 Hannkatt 7 (CH) Jyrkinen Jaana EX1 CACIB
92 NEM II / NEM a 09 21 Oksana Tzar-Koshka 2 Hunnkatt 7 (CH) Jyrkinen Jaana EX1 CACIB
93 NFO I / NFO n (N) Migoto's Ulysses 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Busse Britta Abs
94 NFO II / NFO n 09 (N) Vargskogens Ramoja 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Edvardsen Geir Johan EX1 CAC
95 NFO II / NFO n 09 NO*Skjoldmøyas Gannicus 2 Hannkatt 8 (PR) Edvardsen Geir Johan EX1 CAPIB
96 NFO III / NFO n 24 (N) Tingoskattens Penille 2 Hunnkatt 5 (IC) Memedov Zvezdan EX1 CAGCIB NOM
97 NFO III / NFO n 23 (N) Stallo's Elle 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1
98 NFO III / NFO n 24 (N) Stiv Kuling's Månemann 2 Hannkatt 8 (PR) Memedov Zvezdan Abs
99 NFO IV / NFO a 09 24 (N) Fodnaheia's Kazaar 2 Hannkatt 1 (SC) Saarela Veikko HP
100 NFO IV / NFO a 02 21 62 S*Timeda's Yaman 2 Hannkatt 3 (GIC) Saarela Veikko EX1 CACS
101 NFO IV / NFO n 03 24 NO*Neverwoods Garruk Wildspeaker 2 Hannkatt 5 (IC) Saarela Veikko EX1 CAGCIB
102 NFO IV / NFO n 03 24 S*Viento's Minnetonka 2 Hunnkatt 5 (IC) Saarela Veikko EX1 CAGCIB NOM BIS
103 NFO IV / NFO n 09 24 S*Myselisia's Tamlin 2 Hannkatt 7 (CH) Saarela Veikko EX1 CACIB BIV NOM BIS
104 NFO IV / NFO a 09 22 SE*Björksund's Calgary 2 Hannkatt 7 (CH) Saarela Veikko EX2
105 NFO IV / NFO n 09 24 S*NC's Burning Love 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
106 NFO IV / NFO n 09 24 S*Myselisia's Valentino 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Saarela Veikko EX1
107 NFO IV / NFO n 09 24 Højmarken's Ainoa N. Maite 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Saarela Veikko EX1
108 NFO IV / NFO n 09 22 S*Sweet Scarlet's Rosanna 2 Hunnkatt 4 (GIP) Saarela Veikko Abs
109 NFO IV / NFO n 09 22 S*Juvelens Frej 2 Hannkatt 6 (IP) Saarela Veikko EX1 CAGPIB
110 NFO V / NFO f 24 (N) Stiv Kuling's Maleficent 2 Hunnkatt 5 (IC) Edvardsen Geir Johan EX1 CAGCIB
110 NFO V / NFO f 24 (N) Stiv Kuling's Maleficent 2 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Utgår
111 NFO V / NFO f 24 NO*Kongskogens To Rett En Vrang 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1
112 NFO VI / NFO f 03 23 S*Myselisia's Faith 2 Hunnkatt 1 (SC) Jyrkinen Jaana HP BIV NOM
113 NFO VI / NFO g 02 21 64 DK*Naturell's Sofie GasArm 2 Hunnkatt 3 (GIC) Jyrkinen Jaana EX1 CACS
114 NFO VI / NFO f 03 22 S*Cederskogens Stina Sten 2 Hunnkatt 3 (GIC) Jyrkinen Jaana Abs
115 NFO VI / NFO d 09 22 (N) Migoto's Magnus Elias 2 Hannkatt 5 (IC) Jyrkinen Jaana EX1 CAGCIB NOM
116 NFO VI / NFO d 09 24 (N) Fodnaheia's Niccolo 2 Hannkatt 9 (Åpen) Jyrkinen Jaana Abs
117 NFO VI / NFO d 09 24 NO*Zeras Gemini 2 Hannkatt 9 (Åpen) Jyrkinen Jaana EX1 CAC
118 NFO VI / NFO f 09 22 S*Juvelens Carrie 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Jyrkinen Jaana Abs
119 NFO VI / NFO d 03 (N) Stiv Kuling's Quentin 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana EX1
120 NFO VI / NFO f 09 22 (N) Tingoskattens Lillit 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana EX1 BIV NOM
120 NFO VI / NFO f 09 22 (N) Tingoskattens Lillit 2 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Beste Oppdrett
121 NFO VI / NFO f 09 24 SE*Entourage's Matilde 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana EX2
122 NFO VI / NFO d 03 24 (N) Migoto's Valentino 2 Hannkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana Abs
123 NFO VI / NFO g 01 64 NO*Havstrilens Laleh 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX2
124 NFO VI / NFO g 09 24 NO*Zeras Janina 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX1
125 NFO VI / NFO e 09 (N) Migoto's Philip 2 Hannkatt 2 (SP) Jyrkinen Jaana Abs
126 NFO VI / NFO d 09 24 (N) Tingoskattens Noddy 2 Hannkatt 8 (PR) Jyrkinen Jaana EX1 CAPIB NOM
127 NFO VII / NFO fs 22 (N) Tigersmilets Elliotta Josefine 2 Hunnkatt 3 (GIC) Edvardsen Geir Johan Abs
128 NFO VII / NFO ds Nebayot Nabatea*ES 2 Hannkatt 7 (CH) Edvardsen Geir Johan EX1 CACIB
129 NFO VIII / NFO fs 09 22 S*Sjöliden's Queen Kassiopeia 2 Hunnkatt 7 (CH) Memedov Zvezdan EX1 CACIB
130 NFO VIII / NFO fs 09 22 S*Utblicken's Magic 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan EX1 CAC
131 NFO VIII / NFO ns 09 24 (N) Tingoskattens Ivan 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX2
132 NFO VIII / NFO ds 09 24 (N) Tingoskattens Joppe 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Memedov Zvezdan EX1 BIV NOM BIS
133 NFO VIII / NFO fs 03 S*Sjöliden's Princess Melete 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Memedov Zvezdan EX1
134 NFO VIII / NFO ds 09 22 DK*Sakeena's Aston Martin 2 Hannkatt 15 (Avl) Utenfor Bedømmelse Beste Avlshann
135 NFO IX / NFO w 64 (N) Alneskatten's All I Wanna Do 2 Hannkatt 3 (GIC) Busse Britta EX1 CACS NOM
136 NFO IX / NFO w 64 D*Højmarken's Mumin 2 Hannkatt 11 (Ungdyr) Busse Britta EX1 NOM
137 SIB III / SIB n 24 Volga Onix Gloria*RU 2 Hunnkatt 3 (GIC) Busse Britta EX1 CACS
138 SIB III / SIB n 22 (N) Nordskjæret's Natasha Maxim 2 Hunnkatt 5 (IC) Busse Britta Abs
139 SIB III / SIB ny 24 Damman Amur Maximus 2 Hannkatt 5 (IC) Busse Britta EX1 CAGCIB BIV
140 SIB III / SIB n 22 IT*Matiblue Bamhi 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Busse Britta EX1 CAC NOM
141 SIB III / SIB ny 22 Madame Aryskotracja*PL 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Busse Britta Abs
142 SIB III / SIB n 22 (N) Nordskjæret's Ylva 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Busse Britta Abs
143 SIB III / SIB ny 24 NO*KeylaKatt Josie 2 Hunnkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1 NOM BIS
144 SIB IV / SIB n 09 22 NO*Lindviksmoen Ebisa Bimseline 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana Abs
145 SIB V / SIB d 24 VinniMur Evdokim 2 Hannkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX1 NOM
146 SIB V / SIB f 24 NO*Vinduskarmens Europa 2 Hunnkatt 6 (IP) Jyrkinen Jaana EX1 CAGPIB NOM BIS
147 SIB VI / SIB f 09 23 SE*Snow Buddies Tulipa Fancy Frills 2 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Edvardsen Geir Johan EX1 NOM
148 SIB VIII / SIB as 03 22 SE*Tsarhegens Albin 2 Hannkatt 7 (CH) Memedov Zvezdan Abs
149 SIB VIII / SIB ns 09 22 FI*Amante's Everest 2 Hannkatt 9 (Åpen) Memedov Zvezdan Abs
150 SIB VIII / SIB fs 02 21 64 S*Adolfsbergs Electric nurse 2 Hunnkatt 8 (PR) Memedov Zvezdan EX1 CAPIB
151 SIB IX / SIB w 64 (N) Djenghis Cat Evita ZiZa 2 Hunnkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
152 BEN n 22 (N) Kelam's Yoshi 3 Hannkatt 1 (SC) Busse Britta HP BIV
153 BEN n 22 SE*Cloud Forest's Rocky Road 3 Hannkatt 7 (CH) Busse Britta EX1 CACIB
154 BEN n 22 NO*Nuria's Victory 3 Hannkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1 NOM
155 BEN n 22 SE*Cloud Forest's Kissed by Fire 3 Hunnkatt 12 (Kattunger) Busse Britta EX1
156 BEN n 24 (N) Kelam's Vixen 3 Hunnkatt 5 (IC) Isakov Vladimir EX1 CAGCIB
157 BEN n 24 SE*Cloud Forest's Trinitario 3 Hannkatt 5 (IC) Isakov Vladimir EX1 CAGCIB
158 BEN n 24 (N) Ingøy's Timeless 3 Hunnkatt 7 (CH) Isakov Vladimir EX2
159 BEN n 24 SE*Cat Model Callidora 3 Hunnkatt 7 (CH) Isakov Vladimir EX1 CACIB BIV
160 BEN n 24 Dottedpaw Freaky Hybrize 3 Hannkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX2
161 BEN n 24 SE*Cat Model Cazador 3 Hannkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX1
162 BEN n 24 Chetilas Perfect Design 3 Hannkatt 2 (SP) Isakov Vladimir HP
162 BEN n 24 Chetilas Perfect Design 3 Hannkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 1 BIS Beste Veteran
163 BEN n 22 33 Laskalinas Kent 3 Hannkatt 3 (GIC) Busse Britta EX1 CACS
164 BEN n 22 33 (N) Kelam's Cazper 3 Hannkatt 5 (IC) Busse Britta Abs
165 BEN n 22 33 (N) Kelam's Cazandra 3 Hunnkatt 5 (IC) Busse Britta EX1 CAGCIB
165 BEN n 22 33 (N) Kelam's Cazandra 3 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse 4
166 BEN n 24 33 (N) Laskalinas Prins 3 Hannkatt 10 (KAS) Jyrkinen Jaana EX1 CAP
166 BEN n 24 33 (N) Laskalinas Prins 3 Hannkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 2
167 BEN n 24 33 SE*Cat Model Rockin' Blondie 3 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana Abs
168 BEN n 24 33 SE*Cloud Forest's Zephyrus 3 Hannkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX1
169 BEN n 24 33 Arcticbengals White Secret 3 Hunnkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX1
170 BLH a Bilbo Baggins ChelbyGoldBlue 3 Hannkatt 11 (Ungdyr) Isakov Vladimir EX1 NOM
171 BSH c NO*KeepCalm Sweet Suzanne 3 Hunnkatt 9 (Åpen) Busse Britta EX1 CAC
172 BSH c Diadora's Florence Nightingale 3 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Busse Britta EX1
173 BSH e Moneypenny of Czankra*PL 3 Hunnkatt 7 (CH) Jyrkinen Jaana EX1 CACIB
174 BSH g S*Javeliner's Braigh Uige 3 Hunnkatt 7 (CH) Jyrkinen Jaana EX1 CACIB
175 BSH n 24 S*Millington's Precious PetiTess 3 Hunnkatt 3 (GIC) Busse Britta EX1 CACS
176 BSH a 22 NO*Mimmi's Katteri Kissmo 3 Hannkatt 8 (PR) Busse Britta EX1 CAPIB
177 BSH b 24 IDP*Tigerligan's Frodo 3 Hannkatt 5 (IC) Jyrkinen Jaana EX1 CAGCIB
178 BSH d S*Ekängen's Malva 3 Hunnkatt 5 (IC) Busse Britta EX1 CAGCIB
179 BSH ns 11 Silver Enya Kafidim 3 Hunnkatt 3 (GIC) Jyrkinen Jaana EX1 CACS
180 BSH ns 11 Windersfayre Silver Viking 3 Hannkatt 11 (Ungdyr) Jyrkinen Jaana EX1 NOM
181 BSH a 03 Sajoma's Wasco 3 Hannkatt 3 (GIC) Isakov Vladimir EX1 CACS
182 KBL II / KBL ns 09 22 DK Silky Catz Flora Danica 3 Hunnkatt 7 (CH) Jyrkinen Jaana EX1 CACIB
183 KOR (N) Jona's Siri 3 Hunnkatt 1 (SC) Busse Britta HP BIV NOM
183 KOR (N) Jona's Siri 3 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse 3
184 KOR Jeba's Kasu kan-YAH 3 Hunnkatt 1 (SC) Busse Britta HP
184 KOR Jeba's Kasu kan-YAH 3 Hunnkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 1
184 KOR Jeba's Kasu kan-YAH 3 Hunnkatt 15 (Avl) Utenfor Bedømmelse 2
185 KOR NO*Makalaus Bonita 3 Hunnkatt 5 (IC) Busse Britta Abs
186 KOR NO*Makalaus Archie 3 Hannkatt 2 (SP) Busse Britta HP
187 KOR (N) Jona's Kannika 3 Hunnkatt 4 (GIP) Busse Britta EX1 CAPS BIV NOM
188 KOR (N) Jona's Sirius 3 Hannkatt 10 (KAS) Busse Britta EX1 CAP
189 MAU ns NO*Gooseberry Shh.. It's Top Secret! 3 Hannkatt 12 (Kattunger) Jyrkinen Jaana EX1 NOM BIS
190 MAU ns NO*Gooseberry Special Effects 3 Hannkatt 2 (SP) Jyrkinen Jaana HP
191 MAU ns NO*Gooseberry Be More Pacific 3 Hannkatt 4 (GIP) Jyrkinen Jaana EX1 CAPS BIV NOM
192 MAU ns NO*Gooseberry Zooom! 3 Hannkatt 10 (KAS) Jyrkinen Jaana EX1 CAP
193 MAU ns 24 NO*Gooseberry Donner 3 Hannkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP NOM BIS
193 MAU ns 24 NO*Gooseberry Donner 3 Hannkatt 15 (Avl) Utenfor Bedømmelse Beste Avlshann
193 MAU ns 24 NO*Gooseberry Donner 3 Hannkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Beste Oppdrett
194 MAU ns 24 NO*Gooseberry Angel Eyes 3 Hunnkatt 1 (SC) Isakov Vladimir Abs
195 MAU ns 24 NO*Gooseberry Queen Bee 3 Hunnkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP BIV NOM BIS
196 MAU ns 24 NO*Gooseberry Where's My Crown 3 Hunnkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP
197 MAU ns 24 NO*Gooseberry Heli-Yum 3 Hunnkatt 7 (CH) Isakov Vladimir EX2
197 MAU ns 24 NO*Gooseberry Heli-Yum 3 Hunnkatt 15 (Avl) Utenfor Bedømmelse Beste Avlshunn
198 MAU ns 24 Maulantis Teyla 3 Hunnkatt 7 (CH) Isakov Vladimir EX1 CACIB
199 MAU ns 24 NO*Gooseberry I Love Applause 3 Hunnkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX1 NOM
200 MAU ns 24 NO*Gooseberry Livin' On The Edge 3 Hannkatt 2 (SP) Isakov Vladimir HP
201 MAU ns 24 NO*Gooseberry L's Silver Dollar 3 Hannkatt 2 (SP) Isakov Vladimir HP NOM BIS
202 MAU ns 24 NO*Gooseberry One Vision 3 Hunnkatt 2 (SP) Isakov Vladimir HP BIV NOM BIS
203 MAU ns 24 NO*Gooseberry Infinity 3 Hunnkatt 4 (GIP) Isakov Vladimir EX1 CAPS
204 MAU ns 24 NO*Gooseberry Neon & On & On 3 Hannkatt 6 (IP) Isakov Vladimir EX1 CAGPIB
205 MAU ns 24 NO*Gooseberry L's Moonlight 3 Hannkatt 8 (PR) Isakov Vladimir Abs
206 MAU ns 24 NO*Gooseberry Feelin’ Hot Hot Hot 3 Hannkatt 19 (Kull) Jyrkinen Jaana 1 - Beste Kull
207 OCI n 24 NO*Bakste Pus Jack Bacchus 3 Hannkatt 7 (CH) Busse Britta EX1 CACIB
208 OCI n 24 NO*Spotted Warrior Rolex 3 Hannkatt 11 (Ungdyr) Busse Britta EX1 NOM BIS
209 OCI c 24 NO*Li-Jon Pus Crazy 3 Hannkatt 3 (GIC) Busse Britta EX1 CACS NOM
209 OCI c 24 NO*Li-Jon Pus Crazy 3 Hannkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse 2
210 OCI c 24 NO*Li-Jon Pus Cryin' 3 Hannkatt 8 (PR) Busse Britta EX1 CAPIB NOM
211 OCI o 24 NO*Li-Jon Pus Bliss 3 Hunnkatt 5 (IC) Jyrkinen Jaana EX1 CAGCIB NOM
212 ABY n (N) Tejas Glenn 4 Hannkatt 5 (IC) Mösch Sabine EX1 CAGCIB
213 ABY n (N) Hakrilas Dixie Rose 4 Hunnkatt 6 (IP) Mösch Sabine Abs
214 ABY n Thamos Timbuktu 4 Hannkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 1
215 ABY a Ingave's Vilje 4 Hunnkatt 3 (GIC) Isakov Vladimir EX1 CACS NOM
216 ABY a NO*Nalea's Alessa 4 Hunnkatt 3 (GIC) Isakov Vladimir EX2
217 ABY o Thamos Robert Redford 4 Hannkatt 7 (CH) Mösch Sabine EX1 CACIB
218 ABY o Ingave's Yannis 4 Hannkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC
219 ABY o (N) Mayas Pride Ivo 4 Hannkatt 2 (SP) Mösch Sabine HP
220 ABY p Tallullah av Revebo (N) 4 Hunnkatt 7 (CH) Saarela Veikko EX1 CACIB NOM
221 CRX II / CRX n 03 SE*Arextocats Jake Sully 4 Hannkatt 1 (SC) Mösch Sabine HP NOM BIS
222 CRX VI / CRX ns 01 21 64 SE*Arextocats Selina Kyle 4 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Isakov Vladimir EX1
223 CRX VIII / CRX n 03 33 SE*Lepidus Lykke to Arextocats 4 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Saarela Veikko EX1 NOM
224 DRX III / DRX f S*Fairycoons Lady Darjeeling 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine EX1 NOM
225 DRX VI / DRX n 09 23 Vintermånen's Hope 4 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Saarela Veikko Abs
226 DRX VI / DRX n 09 24 Guntilla's Ivan 4 Hannkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX1
227 OSH n Jesse Ai-Peri 4 Hunnkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC
228 OSH n NO*Intelligent Apollo 4 Hannkatt 19 (Kull) Mösch Sabine 1 - Beste Kull
228 OSH n NO*Intelligent Apollo 4 Hannkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine EX1
229 OSH f NO*Zamaradi Belle 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX1 NOM BIS
230 OSH j NO*Zamaradi Becka 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX1 NOM
230 OSH j NO*Zamaradi Becka 4 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Utgår
231 OSH n 24 Nero Angel Felis*CZ 4 Hannkatt 1 (SC) Saarela Veikko Abs
232 OSH n 25 Forever Mine Cheeky Monkey's*AT 4 Hannkatt 2 (SP) Saarela Veikko HP NOM
233 OSH a 25 Katzwijm's Enrico Caruso 4 Hannkatt 11 (Ungdyr) Isakov Vladimir EX1 NOM BIS
234 OSH b 22 Vincek Viking Angel Felis*CZ 4 Hannkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine EX1 NOM
235 OSH b 24 NO*Intelligent Alvin 4 Hannkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX1
236 OSH e 24 NO*Zamaradi Buzz 4 Hannkatt 12 (Kattunger) Mösch Sabine EX1
237 OSH ns 25 S*Splendid's La Marca 4 Hunnkatt 9 (Åpen) Mösch Sabine EX1 CAC NOM BIS
238 OSH o 03 NO*Ennakeem's Madama Butterfly 4 Hunnkatt 9 (Åpen) Saarela Veikko EX1 CAC
239 RUS Cayenne Neytiri*PL 4 Hunnkatt 11 (Ungdyr) Mösch Sabine EX1
240 SIA b S*Jamboree's Casper 4 Hannkatt 7 (CH) Saarela Veikko EX1 CACIB NOM
241 SIA b 21 NO*Intelligent Angel 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Saarela Veikko EX1
242 SIA c 21 Tyrion Lannister Divine Madness*PL 4 Hannkatt 2 (SP) Isakov Vladimir HP NOM
243 SIA o 21 NO*Ennakeem's Stuart Little 4 Hannkatt 10 (KAS) Saarela Veikko EX1 CAP
244 SIA n 03 Lion King des Motards en Délire 4 Hannkatt 6 (IP) Mösch Sabine EX1 CAGPIB NOM BIS
245 SOM n (N) Kiachero Litchi 4 Hannkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP NOM
245 SOM n (N) Kiachero Litchi 4 Hannkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse 2
246 SOM n NO*Stalderkattens Cash a Million 4 Hannkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP
247 SOM n Saga av Revebo (N) 4 Hunnkatt 1 (SC) Isakov Vladimir HP BIV
248 SOM n (N) Kiachero Noni Pepino 4 Hannkatt 3 (GIC) Isakov Vladimir EX2
249 SOM n Yasha vom Zankelstein*D 4 Hannkatt 3 (GIC) Isakov Vladimir EX1 CACS
250 SOM n (N) Kiachero Timian Dan 4 Hannkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX1 BIV
251 SOM n (N) Kiachero Unike Tallulah 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX1
252 SOM n (N) Kiachero Viola 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX2
253 SOM n Tilsim dan Lisha 4 Hunnkatt 12 (Kattunger) Isakov Vladimir EX3
254 SOM n (N) Bélévé's Dragonfly 4 Hannkatt 4 (GIP) Isakov Vladimir EX1 CAPS
255 SOM n Nemi av Revebo (N) 4 Hunnkatt 4 (GIP) Isakov Vladimir EX1 CAPS BIV NOM BIS
255 SOM n Nemi av Revebo (N) 4 Hunnkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 1 BIS Beste Veteran
255 SOM n Nemi av Revebo (N) 4 Hunnkatt 16 (Oppdrett) Utenfor Bedømmelse Beste Oppdrett
256 SOM n (N) Kiachero Lima 4 Hunnkatt 4 (GIP) Isakov Vladimir EX2
257 SOM n Tilsim dan Kensi4Kiachero 4 Hunnkatt 15 (Avl) Utenfor Bedømmelse Beste Avlshunn
258 SPH II / SPH n 03 21 Sinah av Ulse (N) 4 Hunnkatt 2 (SP) Saarela Veikko HP NOM
258 SPH II / SPH n 03 21 Sinah av Ulse (N) 4 Hunnkatt 17b (Veteran) Saarela Veikko 2
259 HCL Elvis Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Jyrkinen Jaana 3
260 HCL Gizmo Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Jyrkinen Jaana 1 NOM BIS
260 HCL Gizmo Huskatter Hannkatt 17b (Veteran) Memedov Zvezdan 1 BIS Beste Veteran
261 HCL Nissan Huskatter Hunnkatt 14 (Huskatt) Jyrkinen Jaana 1 NOM
261 HCL Nissan Huskatter Hunnkatt 17b (Veteran) Memedov Zvezdan 1
262 HCL Bill "The Peanut" Bailey Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Jyrkinen Jaana 2
263 HCS Rocky Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine 2
264 HCS Pepe the Great Rumpus Cat Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine 1 NOM BIS
265 HCS Løven Huskatter Hannkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine Abs
266 HCS Lazy Huskatter Hunnkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine 1 NOM
266 HCS Lazy Huskatter Hunnkatt 17b (Veteran) Memedov Zvezdan 2
267 HCS Victoria Huskatter Hunnkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine 3
268 HCS Irelia Huskatter Hunnkatt 14 (Huskatt) Mösch Sabine 2
269 HCL Grizabella Huskatter Hunnkatt 14 (Huskatt) Jyrkinen Jaana 2
297 stk

Dommere

Kattens navn EMS koder Katter
Busse Britta MCO IX, MCO V, NFO I, NFO IX, SIB III, BEN n 22, BEN n 22 33, BSH a 22, BSH c, BSH d, BSH n 24, KOR, OCI c 24, OCI n 24 40
Edvardsen Geir Johan EXO a, EXO a 24, EXO fs 24 62, PER d, PER f 02 62, PER n, PER n 03, PER n 22, RAG n 03, RAG n 03 21, RAG n 04, SBI a, SBI b 21, MCO V, MCO VI, MCO VII, MCO VIII, NFO II, NFO V, NFO VII, SIB VI, VETB 1 39
Isakov Vladimir BEN n 24, BLH a, BSH a 03, MAU ns 24, ABY a, CRX VI, OSH a 25, OSH j, SIA c 21, SOM n 40
Jyrkinen Jaana KULL 3, NEM II, NFO VI, SIB IV, SIB V, BEN n 24 33, BSH b 24, BSH e, BSH g, BSH ns 11, KBL II, MAU ns, OCI o 24, HCL 41
Memedov Zvezdan EXO f 22, EXO g 24, EXO n, EXO n 22, PER ds 02 62, PER e 22, PER w 62, SBI c, SBI f, SBI n, SBI n 21, MCO III, NFO III, NFO VIII, SIB VIII, VETB Huskatter 38
Mösch Sabine KULL 2, PER a 03, PER f, PER f 22, PER g 02 62, PER g 03, PER ns 11, RAG a 03, RAG n, SBI b, SBI d, SBI d 21, ABY n, ABY o, CRX II, DRX III, OSH b 22, OSH e 24, OSH n, OSH ns 25, RUS, SIA n 03, HCS 40
Saarela Veikko MCO IV, MCO VIII, NEM I, NFO IV, SIB IX, ABY p, CRX VIII, DRX VI, OSH b 24, OSH f, OSH n 24, OSH n 25, OSH o 03, SIA b, SIA b 21, SIA o 21, SPH II, VETB 3, VETB 4 39
Utenfor Bedømmelse PER ds 02 62 (13c), PER n 03, RAG n 03, SBI d, MCO III, MCO IX, NFO V, NFO VI, NFO VIII, BEN n 22 33, KOR, MAU ns 24, OCI c 24, OSH j, SOM n 20
8 dommere